Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Verdi 432 Hz-es "A" hangjáról Göbbels eredeti javaslatának megfelelően 1955-áthangolták a hangszereket 440 Hz-re

A 432 Hz frekvencia jelentősége Szerkesztés

A DNS másolási frekvenciája és a Föld alap rezonanciája is 8 Hz. Ez utóbbit Schumann rezgésként ismerik, amelyik egy globális elektromágneses rezgés a Föld felszíne és az ionoszféra között. A zene alapvető eleme különböző hangok harmonikus összecsengése. Amennyiben a zene alapja a korábban említett 432 Hz, az egyvonalas “C” hang frekvenciája 256 Hz, amely a 8 Hz-es természetes frekvenciának öt oktávval magasabb felharmonikusa. Így a zene, amit hallgatunk, összhangban lesz ezekkel a testünket és környezetünket felépítő rezgésekkel és segíteni fog abban, hogy harmóniába kerüljünk saját magunkkal és a minket körülvevő világgal, sőt még az egészségünk megőrzéséhez is hozzájárul, ami nem más, mint a testünk harmonikus működése. Ezzel szemben, ha a referenciapontunk 440 Hz, akkor függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét csinál vagy hallgat valaki, mindenképpen egy disszonanciát hoz létre a zene és önmaga valamint a természet között. Ez a hatás nem csak a zenei stílustól független, hanem még attól is, hogy milyen hangközrendszert építünk fel erre a frekvenciára. Ez a disszonancia pedig gyengít minket fizikailag és mentálisan is, aminek következtében könnyebben irányíthatóvá és kihasználhatóvá válunk. Ez megmagyarázhatja, hogy olyanok, akiknek hatalom van a kezében és fizikailag valamint mentálisan is uralni akarnak minket, miért mutatnak egyáltalán érdeklődést a hangolás kérdése iránt.

A 432-es szám primtényezői 2^4 * 3^3 (2*2*2*2*3*3*3) - ezzel szemben a 440 primtényezői "szabálytalanabbak" (2*2*2*5*11). A zeneelméletben a két legmeghatározóbb szám a 3 és a 2*2=4, ezzel szemben a 11-nek szinte egyáltalán nincs közvetlen szerepe.

 

 939-ben Joseph Göebbels náci propagandaminiszter javaslatára egy konferencián 440 Hz-en állapították meg a normál "A" hangolási frekvenciáját zenészek és matematikusok hatalmas tiltakozó hulláma ellenére. 1940-ben az USA is csatlakozott, ők is 440 Hz-re módosítottak. 1955-ben a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet elfogadta a 440 Hz-es "A" hangot, majd 1975-ben az ISO 16 szabványként rögzítették. A szabvány eredetileg 439 Hz-et állapított volna meg, azonban ezt elvetették, mint matematikailag túl nehézkes alaphangot, mivel a 439 prímszám.

hu.iranyitok.wikia.com/wiki/432_Hz

 

 

432 Hz a normál "A" hang legoptimálisabb frekvenciája

 
432 Hz a normál "A" hang legoptimálisabb frekvenciája, az erre épülő skála az ún. Verdi-skála (lásd lentebb). A 440 Hz-es nemzetközi szabvány bevezetése előtt különféle normál "A" hangokat használtak, ami kamarazenénél problémát jelentett a nehezen (pl. zongora) vagy nem hangolható (egyes fúvósok) hangszerek esetében. A komolyzene ma szigorúan 440 Hz-es hangolást használ, a könnyűzenében azonban előfordulhatnak másfajta hangolások is, a könnyűzenében általában használatos hangszerek (gitár, szintetizátor, elektromos zongora és hegedű) egyszerű hangolhatóságának köszönhetően.
Víz rezonanciaképe két, különböző módon hangolt zenére

A 432 Hz frekvencia jelentősége 
A DNS másolási frekvenciája és a Föld alap rezonanciája is 8 Hz. Ez utóbbit Schumann rezgésként ismerik, amelyik egy globális elektromágneses rezgés a Föld felszíne és az ionoszféra között. A zene alapvető eleme különböző hangok harmonikus összecsengése. Amennyiben a zene alapja a korábban említett 432 Hz, az egyvonalas “C” hang frekvenciája 256 Hz, amely a 8 Hz-es természetes frekvenciának öt oktávval magasabb felharmonikusa. Így a zene, amit hallgatunk, összhangban lesz ezekkel a testünket és környezetünket felépítő rezgésekkel és segíteni fog abban, hogy harmóniába kerüljünk saját magunkkal és a minket körülvevő világgal, sőt még az egészségünk megőrzéséhez is hozzájárul, ami nem más, mint a testünk harmonikus működése. Ezzel szemben, ha a referenciapontunk 440 Hz, akkor függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét csinál vagy hallgat valaki, mindenképpen egy disszonanciát hoz létre a zene és önmaga valamint a természet között. Ez a hatás nem csak a zenei stílustól független, hanem még attól is, hogy milyen hangközrendszert építünk fel erre a frekvenciára. Ez a disszonancia pedig gyengít minket fizikailag és mentálisan is, aminek következtében könnyebben irányíthatóvá és kihasználhatóvá válunk. Ez megmagyarázhatja, hogy olyanok, akiknek hatalom van a kezében és fizikailag valamint mentálisan is uralni akarnak minket, miért mutatnak egyáltalán érdeklődést a hangolás kérdése iránt.
A 432-es szám primtényezői 2^4 * 3^3 (2*2*2*2*3*3*3) - ezzel szemben a 440 primtényezői "szabálytalanabbak" (2*2*2*5*11). A zeneelméletben a két legmeghatározóbb szám a 3 és a 2*2=4, ezzel szemben a 11-nek szinte egyáltalán nincs közvetlen szerepe.


Első körben kezdjük a matematikánál, fizikánál.

1. A filozófus hangolás
A tizenkilencedik században, Európában kezdeményezték, de végül nem vált általánossá az úgynevezett filozófushangolás. Ami a ’c’ hang frekvenciáját rögzítette 256Hz-en. Természetesnek tűnik, ugyanis a 256 éppen 2^8 (kettő a nyolcadikon) tehát kettő hatványa, és így minden ’c’ hang kettőnek valamilyen hatványa lesz. Ebből aztán egy ’a’ hangot származtattak kiegyenlített hangolással, képlettel: 256Hz*2^(9/12)= 430.53896Hz.
Mint látjuk, tehát a recept: a ’c’ hang frekvenciája legyen kettőnek valamilyen hatványa, és a természetesség innentől kezdve kódolt az egész rendszerünkben. A frekvenciát két módon értelmezhetjük: f= egész ciklusok/ másodperc vagy f=v/l (v= a hullám terjedési sebessége, l= hullámhossz). 
Sajnos sokan a filozófushangolással próbálják alátámasztani a 432Hz-es ’a’ hang létjogosultságát, de mint láthatjuk, nem következik abból, sőt, ha a 256Hz-ről tiszta hangolással lépnénk ’a’ hangra, akkor 426,666…Hz-et kapnánk, tehát távolodunk a magyarázandó 432Hz-től. 
Egyéb iránt a kettő hatványai csak távolról mondhatók természetesnek. Világosan látszik a mesterkéltsége, ha úgy gondolunk rá, mint: egy másodperc alatt éppen 256 hullámperiódus. Mind a másodperc, mind pedig a 256 sántít, ha természetességről beszélünk. Ha pedig a másik képlettel gondolkodunk, akkor sem kapunk természetes megoldást: a hullám terjedési sebességének és hosszának aránya legyen egyenlő 2-vel. Nem, a kettő, mint arány nem természetes, hanem kényelmes; nem a fülnek, szemnek szép, hanem az elmének.
2. Az aranymetszés frekvencia
És itt adódik magától egy lehetséges természetes megoldás. Ha a frekvenciát, mint arányt vizsgáljuk, nevezetesen a hullám terjedési sebességének és hosszának arányát, alkalmazzuk rá a legtermészetesebb és matematikai úton is magyarázható arányt: azaranymetszést. 
A terjedési sebesség és a hossz aránya legyen tehát az aranymetszés (1+(5^(1/2))/2≈1,6180.. . Tehát 1,6180=v/l =f , ez tehát az aranymetszés alapfrekvenciája (a továbbiakban aranymetszés-frekvencia), erre teszünk oktávokat, amíg nem érünk a ma használt 440Hz közelébe. Ehhez szoroznunk kell 2^8 (kettő a nyolcadikon)-nal. Az így kapott frekvencia az alapfrekvencia nyolcadik oktávja lesz, ebben az esetben 414,2167011…Hz. Ez majdnem egy 440Hz szerinti ’gisz’ hang, tehát hogy megkeressük az ’a’ hang új frekvenciáját, lépjünk fel egy fél hangot. Ezt két módon tehetjük meg; tiszta hangolás szerint és kiegyenlített hangolás szerint.
Ha kiegyenlített hangolás szerint lépünk, a ’gisz’ hangunk megmarad az aranymetszés-frekvencia oktávjának, a többi hang viszont nem lesz ennek természetes felharmonikusa. Így a rendszer alappillére a gisz hang lesz. Az így kapott ’a’ hang frekvenciája: (aranymetszés-frekvencia*28)*21/12≈ 438,8473079Hz.
Ha tiszta hangolás szerint lépünk, a ’gisz’ hangunk a későbbiekben (attól függően, hogy milyen hangolást alkalmazunk, feltehetőleg (sajnos) kiegyenlítettet) el fogja veszíteni aranymetszés-természetét, viszont a referenciahangunk éppen ennek a frekvenciának lesz egy tiszta felharmonikusa. A később ráépített rendszer (kiegyenlített v. tiszta) tehát ugyan úgy tartalmazni fogja az arany-arányt. Az így kapott ’a’ hang frekvenciája tehát: (aranymetszés-frekvencia*28)*(25/24) ≈431,4757303… Hz. Feltűnően közel a spiritiszták szerint gyógyító hatású 432Hz-hez.
Mivel a referenciahang meghatározásakor a természetesség a cél, ezért a tiszta hangolással (természetes hangolással) történő lépést kell figyelembe vennünk. Sajnálatos tény, hogy ha ebből kiegyenlített hangolással további hangokat képzünk, a rendszer csorbul, de ez már egy másik történet.
Összegezve tehát, ha a hullám terjedési sebességének és a hullám hosszának aránya éppen az aranymetszés, akkor a kapott frekvenciából természetesen meghatározható referenciahang frekvenciája ≈431,4757303…Hz.
Tehát kaptunk egy olyan frekvenciát, frekvenciarendszert, ami természetes úton bizonyíthatóan más, mint a többi. A rendszerünket végre természetesen is el tudjuk helyezni.
3. A földi frekvencia
Milyen más módon találhatnánk még természetes frekvenciákat? Ha tudjuk, hogyf=1/s (f a frekvencia, s pedig másodperc), keresnünk kell egy természetes, az ember életét nagyban befolyásoló időegységet. Az óra, perc, másodperc nem jöhet számításba, hiszen a nap önkényes felosztásából származnak. A legkisebb természetes és emberi időegységünk a bioritmusunk ’pumpája’: a nap.
Egy nap hosszának pontos meghatározása meglehetősen nehéz, első közelítésben vegyük 86400 másodpercnek. A természetes földi frekvenciánk tehát az a hullám, ami ennyi idő alatt pontosan egy periódust tesz. Ez a frekvencia f=1/86400. Ez egy nagyon kicsi frekvencia, 25 oktávval feljebb transzponálva azonban értelmezhető: (1/86400)*225= 388,3614815Hz. Ez majdnem egy ’g’ hangot jelent a 440HZ-es rendszerben, tehát a már említett érv miatt tiszta hangolással számítsuk ki a hozzá tartozó ’a’ hang frekvenciáját: ((1/86400)*225)*2/3*5/3=((1/86400)*225)*10/9=431,5127572Hz. Tehát ez a föld forgásával összhangban lévő, földi frekvenciából levezetett referenciahang. Közel a 432Hz-hez, és majdnem megegyezik az aranymetszés-frekvencia referenciahangjával. Talán véletlen, talán nem.
Csupán egy a bökkenő, a nap hosszát közel sem pontosan határoztuk meg. De egy pontosabb számítással is (a négyszáz éves szökőnapciklusokkal számítva) igen figyelemre méltó eredményt kapunk: f≈431,2203544Hz.