Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabó Gábor: Napjaink történelme Dániel prófétától II. rész

2018.07.19

Dániel próféta a nagy szarvról

Dániel próféta 8.rész


„8 A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.”

 

 

Franklin Delano Roosevelt egyike az USA legnagyobb formátumú elnökeinek. Az egyetlen volt, aki négy választást nyert meg zsinórban, az egyetlen, aki tolókocsiban ülve töltötte ki hivatali idejét és az egyetlen, aki a világtörténelem eddigi legnagyobb háborújából vezette ki népét 

 

Képtalálat a következőre: „roosevelt”

://mult-kor.hu/20100201_rakos_melanoma_okozhatta_roosevelt_halalat

Dániel próféta 8.fejezet
de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv,

 

A „nagy szarv” eltört, Roosevelt elnök 1945 áprilisában meghalt. Négy tekintélyes szarv, négy nagyhatalom szállta meg Németországot: Szovjetunió, Egyesült Államok, Anglia és Franciaország.

A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában
Szerző: Németh István/Részlet/

A német szupernóva 1945 májusában szétrobbant. Németország elveszítette államiságát és nemzetközi jogi szuverenitását. Az új hatalmi vákuumot a második világháború győztesei töltötték ki. A megszálló hatalmak növekvő hatalompolitikai és ideológiai nézeteltérései azonban Németország és Európa megosztásához vezettek. A két ideológiai világrendszer küzdelmében Németország a centrumban állt, amelyet egyik fél sem kívánt a másiknak harc nélkül átengedni. Nem véletlenül kezdődött a hidegháború 1945 májusában Németország összeomlásával, és ért véget 1989. november 9-én, a berlini fal leomlásával.

 

A német Wehrmacht 1945. május 8-ai, feltétel nélküli kapitulációja a németek számára véget vetett a második világháborúnak. 1918-ban az időben kötött fegyverszünettel Németországnak még sikerült elkerülnie a totális katonai vereséget, 1945 májusában azonban megszűnt a német államiság, és az ország elveszítette nemzetközi jogi szuverenitását. A feltétel nélküli kapitulációval a legfelsőbb hatalom gyakorlása négy megszálló hatalom – Egyesült Államok, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország – kezébe került.

Dániel próféciája a négy királyról

Dániel próféta 11.fejezet
1 Én is a méd Dárius első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam és segítségére legyek.
2 És most igazságot jelentek néked: Ímé, még három király támad Persiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen.
3 És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik.
4 De alighogy támadt, megrontatik az ő országa és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékira, és nem az ő hatalma szerint, amelylyel ő uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kivül.

A három király és a negyedik
A Német Császárság (1871-1918) a német egyesítéstől fennálló nemzetállam, amely II. Vilmos császár 1918. novemberi lemondásakor alakult föderális köztársasággá.
Uralkodói:
I. Vilmos (1871–1888) hu.wikipedia.org/wiki/I._Vilmos_német_császár 
III. Frigyes (1888) 
/hu.wikipedia.org/wiki/III._Frigyes_német_császár
II. Vilmos (1888–1918) hu.wikipedia.org/wiki/II._Vilmos_német_császár

„A fegyverszüneti tárgyalásokra való tekintettel 1918. október 22-én összeülő Reichstag alkotmányreformot határozott el: a hadüzenet és a békekötés többé már nem a császár és a Szövetségi Tanács (Bundesrat) kizárólagos joga volt, hanem a parlament, a Reichstag (Birodalmi Gyűlés) jóváhagyására is szükség volt. A kormánytagok Reichstag-képviselők lehettek; a birodalmi kancellár és az államtitkárok kinevezését a Reichstag hozzájárulásához kötötték. A császár valamennyi politikai tettéért a birodalmi kancellár felelt, s a tisztekre és a tábornokokra vonatkozó döntésekhez kancellári hozzájárulásra volt szükség. A reform 1918. október 28-i életbelépésével a német hercegek által „Isten kegyelméből", a nép részvétele nélkül 1871-ben alakított császárság alkotmányjogilag is parlamenti-demokratikus monarchiává vált. Elnöke Friedrich Ebert. 1925 áprilisában, Friedrich Ebert halála után Hindenburg a weimari köztársaság elnöke lett. Hindenburg 1934 augusztusában bekövetkezett halálakor az intézményt Adolf Hitler mint „Führer és Birodalmi kancellár” vette át.” /www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_szazad_egytort_1/ch04s02.html

 

 

 A negyedik király

Amennyiben a Német Birodalom uralkodóinak sorát tekintjük Dániel próféciai alapjának, akkor eltekinthetünk a weimari köztársaság birodalmi kancellárjaitól. A „három király támad Perzsiában”, és a negyedik király szövegbeli szétválasztása, jelzi az első háromtól való különállását a negyedik uralkodónak. A lemondott és száműzött II. Vilmos 1941-es halála után üresedett meg ténylegesen a Német Birodalom uralkodói széke, amit ezek után Adolf Hitler töltött be. Ő volt a negyedik király, aki mindent megmozdított az Amerikai Egyesült Államokkal (Görögország) szemben. Bár a tényleges fegyveres harcot először a Szovjetunió ellen folytatta, de harctéri sikerei akkor fordultak vereséggé, amikor az USA a Szovjetuniót 1942-ben már 4200 harckocsival és 3 ezer repülőgéppel segítette meg. Ennek alapján jelentős harcot folytatott, még a Szövetségesek partraszállása előtt is, Amerika ellen.

Szovjet tömegtámadások a Don középső szakaszán/1942 december, német jelentés/
„Ezek a jellemző tünetek mutatják, hogy a Szovjetunió nem rendelkezik többé a valamikor kimeríthetetlen embertartalékkal és hogy a nagy és bőséges ipari vidékek elvesztése, valamint az angol-amerikai szállítások - mint Litvinov beismerte - teljes elmaradás következtében mind nehezebbé válik az ilyen nagy támadásokhoz szükséges hadianyag előteremtése. A tér kiterjedtsége, amely valamikor az angol bolsevista propagandában olyan nagy szerepet játszott, most nyilvánvalóan a németek javára szolgál, akiknek számára szilárd hadászati hátvédet alkot a birtokukban lévő és megszervezett mögöttes országrész, míg a szovjetnek észrevehetőleg hiányzik az ereje ahhoz, hogy az egész hosszú arcvonalon „gőzhengerként” lépjen fel.”
/www.huszadikszazad.hu/1942-december/politika/szovjet-tomegtamadasok-a-don-kozepso-szakaszan/
Ebből az amerikai szállítások elmaradása nem volt igaz, az amerikai hadianyaggal a szovjetek áttörtek a Don-kanyarban 1943 januárjában.

Dániel próféta 11.fejezet
"3 És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik."

Képtalálat a következőre: „adolf hit”Adolf Hitler /wikipedia/

Hitler nagy hatalommal, tetszése szerint rohanta le gépesített hadseregével Európa országait.
Felhatalmazási törvény Németországban 1933: Ennek értelmében Hitler kormányának rendeletei automatikusan törvényerőre emelkedtek, anélkül, hogy a Reichstag megszavazta volna őket. Uralkodása rövid ideig, 1933-tól 1945-ig tartott.


4 "De alighogy támadt, megrontatik az ő országa"

Németországot szétbombázták, legázolták, szétlőtték a Szövetségesek.

"és elosztatik az égnek négy tája szerint,"

A négyhatalmi szerződésben Németországot a keleti Szovjetunió, a nyugati Egyesült Államok, a déli Franciaország, és északinak nem mondható Anglia megszállási övezetei között osztották szét.

"de nem száll az ő maradékira,"

A hitleristák, az SS, a nemzetiszocialisták, mind-mind eltűntek.

"és nem az ő hatalma szerint, amelylyel ő uralkodott,"

A nemzetiszocializmus hatalma elvész. Nem szállt át a hatalom utódaira és nem a nemzeti szocializmus, hanem más típusú politikai rendszer került a megszállt övezetekben bevezetésre.

"mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kivül."

Szétszaggatták birodalmát, a megszállt területeken új államok jöttek létre.


Dániel próféta az északi és a déli király szövetkezéséről

Dániel próféta 11. fejezet

5 "És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása.
6 És esztendők mulva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kisérőit és az ő nemzőjét és azt, aki őt egy ideig gyámolította.

A déli király személyének meghatározásában a Németországot megszálló hatalmak égtáj szerinti megosztása alapján, az Egyesült Államok, és Franciaország jöhet szóba. Mivel a 8. versben a déli király országa Egyiptomként van jellemezve, ezért a dollár bankjegy alapján a déli király az Amerikai Egyesült Államokkal azonosítható be. 

"de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása."

Képtalálat a következőre: „eisenhower”

 Eisenhower elnök en.wikipedia.org

A normandiai partraszálló Amerikai Hadsereg főparancsnoka David Eisenhower, ötcsillagos tábornok volt, akit később kétszer is az Egyesült államok elnökének választották meg.

 Dániel próféta 11. fejezet

6 És esztendők mulva szövetkeznek

"Gorbacsov és Reagen elnökök párbeszédének legfőbb állomása 1986. október 11-12-i csúcstalálkozó volt. Helyszínül a Moszkva és Washington között “félúton” fekvő Izland fővárosát, Reykjavíkot választották, a két vezető a korábbi brit nagykövetség épületében ült tárgyalóasztalhoz. A tanácskozás eredetileg a szovjet vezető amerikai látogatását készítette volna elő, és Reagan többek között az emberi jogok és az afganisztáni szovjet beavatkozás ügyét is fel akarta vetni. Gorbacsov azonban – szakítva az addigi defenzív szovjet taktikával – radikális leszerelési javaslatokkal állt elő, és a megbeszélések erről a témáról folytak. A tárgyalások bíztatóan haladtak, több fegyverzetkorlátozási témában elvi egyetértésre jutottak, de az utolsó pillanatban megfeneklettek: Reagan a csillagháborús programhoz való ragaszkodása miatt konkrét megállapodások nem születtek.
A reykjavíki csúcs mégis áttörésnek bizonyult, a két vezető egy évvel később, 1987. december 8-án Washingtonban aláírhatta a megállapodásokat a közepes hatótávolságú és a harcászati-hadműveleti rakéták leszereléséről és megsemmisítéséről, valamint a hadászati támadó fegyverek 50 százalékos csökkentéséről." nullahategy.hu

Képtalálat a következőre: „reagan gorbacsov”

 

Dániel próféta 11.fejezet
„a déli király(USA) leánya( NSZK) az északi királyhoz(NDK) megy(feleségül), hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg,

 

Az új német állam fővárosa az északi Berlin lett, az északi Merkel vezeti az országot.

1990. október 3. | Németország újraegyesítése
Szerző: Tarján M. Tamás
„Margaret Thatcher félt a német egyesítéstől, mert úgy vélte, az azonnali és félelmetes növekedést hoz majd Németország gazdaságának, mely már eleve a legerősebb európai kereskedelmi partnerünk volt.” (Douglas Hurd brit külügyminiszter)
1990. október 3-án jelentették be Németország újraegyesítését, ezzel a korábbi szocialista blokkhoz tartozó Német Demokratikus Köztársaság hivatalosan is csatlakozott a Vasfüggöny túloldalára került Német Szövetségi Köztársasághoz. A nevezetes bejelentés véget vetett a német állam 45 éves megosztottságának, szimbolikusan pedig a hidegháborút is lezárta, hiszen ezek a területek a szovjet-amerikai szembenállás – az európai hatalmi játszma – során mindvégig kulcsfontosságúak maradtak.

Dániel próféta 11. fejezet
7 De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi.
8 És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany- és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Égyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király.

Oroszország sebezhetősége az EU-USA szankciókkal és katonai beavatkozásokkal szemben
Írta: James Petras /Részlet/
Megjelent: 2014. december 08

 


Rablás mint privatizáció
Az elmúlt negyed évszázad alatt, különösen a „kapitalizmusba való átmenet” során, az orosz gazdaság minden szektorában több milliárd USD dollár értékű köztulajdont vettek el törvénytelenül vagy ragadtak el erőszakkal, fegyveres bandákkal a gengszter-oligarchák.
1990 és 1999 között több mint hatmillió orosz polgár halt meg idő előtt a gazdaság katasztrofális összeomlása következtében; a férfiak várható élettartama a szovjet éra alatti 67 évről a Jelcin-időszakban 55 évre csökkent. Oroszország bruttó nemzeti terméke (GNP) hatvan százalékkal csökkent, ami az első eset a történelemben egy háborúban nem álló országban. Miután Jelcin erőszakkal megragadta a hatalmat és lövette az orosz parlamentet, a rezsim prioritást adott a gazdaság privatizálásának, kiárusította, a reálértékük egy tizedéért vagy kevesebbért, az energiát, a természeti erőforrásokat, a bankokat, a közlekedési és kommunikációs szektorokat a jó kapcsolatokkal rendelkező cimboráknak és külföldi entitásoknak. A privatizációs programot a megjelenő oligarchák által szervezett fegyveres bűnözők tették teljessé, támadásokkal, gyilkolással és a riválisok fenyegetésével. Idős nyugdíjasok százezreit hajították ki a házaikból és a lakásaikból erőszakos ingatlanspekulánsok elvetemült földrablása következményeként. A gazdaság kifosztásához szükséges „leghatékonyabb” piaci módszerekről amerikai és európai egyetemi és pénzügyi konzultánsok „adtak tanácsokat”, a versenyző oligarcháknak és kormány minisztereinek. Ezért jelentős díjakat számoltak fel maguknak, a jó kapcsolatokkal rendelkezők bizományosi részesedéseket, és óriási vagyonokat szereztek. Ennek során az életszínvonal meredeken zuhant, az orosz háztartások kétharmada nyomorba sodródott, az öngyilkosságok száma a négyszeresére, az alkoholizmus, a kábítószerezés, a HIV és a nemi betegségek okozta elhalálozás óriásira nőtt. A szifilisz és a tuberkulózis járványos arányokat ért el; a klinikák és a kórházak bezárásával újra megjelentek a szovjet érában teljesen kontrollált betegségek.

 

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK JÖVŐBELI BETELJESEDÉSE NAPJAINKBAN


9 „Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földére.”

 

Ez a következő prófécia