Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabó Gábor: Napjaink történelme Dániel prófétától I. rész

 Napjaink történelme Dániel prófétától  I. rész

 

 

 

Írta Szabó Gábor

2 Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé, az égnek négy szele(szelleme) háborút támaszta a nagy tengeren;

A történelemben nem fordult még elő, hogy a népek tengerén egyszerre csak mindenki, mindenkivel rövid időn belül, háborúzni kezdjen.


Az Első Világháború 1914
június 28. Szarajevóban Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolja Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst.

 

július 5. II. Vilmos német császár hűségnyilatkozatot tesz a Monarchia mellett.
július 23. A Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához.
július 28. Osztrák-magyar hadüzenet Szerbiának.
július 31. Általános mozgósítás a Monarchiában. – Német ultimátum Oroszországnak és Franciaországnak.
augusztus 1. Franciaország mozgósít. – Németország hadat üzen az oroszoknak.
augusztus 2. Német-török megállapodást kötnek. – A németek elfoglalják Luxemburgot.
augusztus 3. Németország hadat üzen Franciaországnak. – Német csapatok nyomulnak be Belgium területére.
augusztus 4. Anglia és Belgium hadat üzen Németországnak.
augusztus 6. Ausztria-Magyarország hadat üzen Oroszországnak, Szerbia pedig Németországnak.
augusztus 11. Francia hadüzenet a Monarchiának.
augusztus 12. Anglia és az Osztrák-magyar Monarchia között beáll a hadiállapot.
augusztus 23. Japán hadat üzen Németországnak.
augusztus 26. Kelet-Poroszországban Tannenbergnél körülzárják az orosz Narev-hadsereget.
augusztus 27. A Monarchia hadat üzen Belgiumnak.
augusztus 30. A németek elsöprő győzelmet aratnak a Narev-hadsereg felett.
október 29. Törökország a központi hatalmak oldalán belép a háborúba.
november 5. Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Törökországnak.

 

Dániel 7. rész
3 És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól.
4 Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.


„Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának.”

 

A politikai rendszereket vadállatokhoz hasonlóan látja a próféta. Az első állatot címere alapján tudjuk beazonosítani, az oroszlán lábakon álló sasok: A Habsburg Birodalom és császára Ferenc József

 

Coat of arms or logo cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A1_rada_(Rakousko)

 

Dániel  7 rész 2:
Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.


AUSZTRIA ÖSSZEOMLÁSA

Ausztriával kötött béke (Saint-Germain, 1919 szeptember 10): A békeszerződés szentesítette az Osztrák–Magyar Monarchia helyén 1918-ban alakult nemzeti államok létrejöttét, és Ausztria területét ennek megfelelően állapította meg. Krajna és Karintia egy része, az isztriai partvidék és Tirol déli része Olaszországhoz, Krajna nagyobb fele, Dalmácia, Stájerország déli része a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került. Csehországról, Morvaországról és Szilézia egy részéről Ausztria lemondott az e területeken létrejött Csehszlovákia javára. Moson, Sopron és Vas vármegye egy részét Burgenland néven Magyarországtól Ausztriához csatolták. A békeszerződés korlátozta Ausztria haderejét (30 000 fő), jóvátétel fizetésére kötelezte és megtiltotta a Németországgal és a Magyarországgal való egyesülést. /tortenelemcikkek.hu/node/107

 

Dániel 7. rész

5 És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!

 

Képtalálat a következőre: „berlin címerállata”

Berlin címerállata
/in-berlin.gportal.hu/gindex.php?pg=30750603

 

Anchluss: Egyik oldalára kelt(nőtt)a medve.

tortenelemcikkek.hu/node/96

 

Dániel 7. rész

„és három oldalborda vala szájában fogai között,”

A három oldalborda: 1935 januárjában a Saar-vidék népszavazással tért vissza Németországhoz, Csehszlovákia és Dánia.


„és így szólának néki: kelj fel és egyél sok húst”

Második világháború (1939-1945)

szövetségesek: Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió, USA; Franciaország,
Kína, Jugoszlávia (győztesek)
fasiszták: Németország, Olaszország, Japán; Magyarország, Románia, Finnország

A második világháború emberveszteségei Európában

összesen 14362 5542 20079 39983 ezer fő

DÁNIEL: A HARMADIK VADÁLLAT


Dániel 7.rész

6 Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párduc, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.


A NÉGYHATALMI SZERZŐDÉS


A következő állat, azaz politikai rendszer gyors ragadozó lesz, mint a párduc, szárnyain szállhat, négy feje van, azaz négy önálló irányítási központtal rendelkezik.

„A négy főparancsnok testülete alkotta a Szövetséges Ellenőrző Tanácsot (SZET). „Nagy-Berlin” körzetét a négy nagyhatalom fegyveres erői együttesen szállták meg, s igazgatására Szövetségesközi Kormányzóhatóságot (Kommendatura) létesítettek, amely az illetékes főparancsnok által kinevezett négy parancsnokból állt.
tortenelemcikkek.hu

Németországi megszállási övezetek

hu.wikipedia.org/wiki/Németország_szövetséges_megszállása

Washington és London 1946. december 2-án megállapodást kötött a brit és az amerikai megszállási övezet gazdasági egyesítéséről, az úgynevezett "Bizónia" létrehozásáról. Ez 1948-tól "Trizónia" lett, amikor csatlakozott hozzá a francia megszállási övezet. A negyedik a szovjet zóna volt.

 

Dániel próféta látomása a kétszarvú kosról
Dániel próféta 8.fejezet
1 Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, amely először jelent meg nékem.
2 És láték látomásban; és mikor láték, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van; és láték látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett valék.
3 És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.
4 Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

Újra látjuk a birodalmak sorát, de részletesebben


A kos első szarva

A kos a Habsburg birodalom, és annak első szarva, hatalma, Ferenc József

Képtalálat a következőre: „habsburg birodalom”

tanari.mfg-tavoktatas.hu/szertar/drnagyistvan/10/04

„Az 1863-ban Ferenc József által egybehívott frankfurti birodalmi gyűléstől I. Vilmos távol maradt. A birodalmi gyűlés összehívásának célja az volt, hogy megválasszák az osztrák császárt német uralkodónak is, ezzel megvalósítva a nagynémet egységet. A porosz király azonban nem jelent meg, a kis német államok pedig nem mertek döntést hozni Poroszország távollétében. A távollét egyértelmű jele volt, hogy Poroszország már nem tekinti Ausztriát vezető német hatalomnak.”
Forrás: Pangea blog - Blog.hu

Dániel 8.fejezet
"a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék"


„1871. január 18-a jelentette, amikor az összegyűlt német fejedelmek a versailles-i palota tükörtermében deklarálták a Német Császárság születését és I. Vilmos trónra emelését. Ezzel a szertartással valóra vált a bismarcki álom, a január 28-i fegyverszünet, majd a májusi frankfurti béke pedig újabb súlyos feltételeket – például Elzász-Lotaringia átadását – szabott a megszégyenült Franciaország számára.
A német egyesítés azonban sok szempontból csak a kezdete volt azon hatalmas politikai életműnek, ami a Vaskancellár nevéhez kötődött: az egyesítés után a birodalom páratlan fejlődésnek indult, és hamarosan az európai kontinens domináns nagyhatalmává vált, ezekben a sikerekben pedig Otto von Bismarck ugyancsak oroszlánrészt vállalt
.”/www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1871_januar_18_a_nemet_csaszarsag_szuletese

Képtalálat a következőre: „weimarer republik karte”Das Deutsche Kaiserreich 1871-1914 Lizenz: GNU FDL, 1.2 (© kgberger)


Németország, a másik szarv később növekedett, majd az Anchlussban egyesültek.


 

Dániel próféta 8. rész
5 És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között.
6 És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.
7 És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből.

 


J. M. Flagg Uncle Sam sorozóplakátja az I. világháború idejéből.

A kecskeszakállas öregúr a kecskebak.

„Uncle Sam, Sam bácsi, mindig magas, öregedő úrként jelenik meg, öltözékéhez tartozik az elmaradhatatlan amerikai nemzeti színekben pompázó kalap, a piros, fehér és kék kabát, és a csíkos nadrág. Ezt a megjelenést Thomas Nast ültette el a köztudatban, és ez az egységes megjelenítés napjainkig jellemző a karakterre.”wikipedia.org

6" És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.
7 És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből."


Németországot a levegőből, nyugati irányból bombázták a Szövetségesek bombázó légiflottái.


Képtalálat a következőre: „drezda bombázása”
Drezda bombázása utáni kép