Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai témák

Menüpontok

Cikkek

A nők megtartják és magukban hordozzák minden olyan ember élő DNS-ét, akikkel nemi kapcsolatban voltak

2018.05.31

 Bebizonyosodott a Biblia igazsága

Vagyis a válasz a nemi kapcsolat.

Ez nagyon fontos következmény a nőkre nézve, mivel minden férfi, akivel nemi kapcsolatot teremtenek, az életük részévé válik. A tanulmányban vizsgált nők idősek voltak. Néhányan már több mint 50 éve hordozták magukban az élő férfi DNS-t.

Olyan ez, mint egy sci-fi, a férfi DNS a testük részévé válik, és nem tudnak megszabadulni tőle. Csak most kezdjük megérteni a nemi kapcsolat teljes erejét és következményeit. 

 

Megformázták Jézus pontos alakját a torinói lepel alapján, nem épp a szokásos vékony megtört alak formálódott ki

2018.04.01

 “Ez a szobor a háromdimenziós, mérethű ábrázolása a lepelbe burkolt férfinak. Azon szöveten végzett precíz mérések alapján készült, amelybe Krisztus testét tették a keresztre feszítés után” – magyarázta az olasz Aleteia szerint Giulio Fanti, a Padovai Egyetem mechanikus és termikus méréstechnikával foglalkozó docense.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Csak a DNS őrzi a nyomukat: szőrén-szálán eltűnt az ősi embercsoport

2018.02.16

 A DNS-kutatás rendkívül érdekes területe a tudománynak, mely által az emberiség múltjáról, történetének alakulásáról is rengeteg információ kiderülhet.

Újabb tanulmányok arra mutattak rá, hogy 440 ezer éve élt egy emberféle, melynek nyomai ma is megtalálhatók a DNS-ben, ám semmilyen megfogható nyomot nem hagyott maga után a Földön.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

A Zsidókhoz írt levél szerzőjéről, János apostolról, aki nem hal meg

2018.01.23

 A Mindenható Isten megmutatta legalább egy teremtményén a mindenhatóságát. Csak materialista gondolkodásmóddal, a csodák és Isten abszolút hatalmának tagadásával állítható, ezek az igék nem egy, vagy több tanítvány földi halhatatlanságára vonatkoznak, hanem például a Szentlélek eljövetele utáni csodakorszakra, amikor megmutatkoztak Isten országának jelei. Bizony a Mindenható csodáit akarta bemutatni tanítványain. Ezért valósította meg a biológiailag lehetetlent, a biológiai testben örökéletű embert a földön. Halhatatlanként élni kétezer évet egy halandó világban, felfoghatatlan megpróbáltatást jelenthet. A feltűnések elkerülésére évszázadokon keresztül újra és újra elkezdeni kb. 18 évesként, majd eltűnni öregemberként az életből, emberpróbáló dolog lehet. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Márk evangéliuma Péter apostol Rómában elmondott prédikációsorozatának szószerinti leirata

2018.01.15

 „Lukács nem volt Krisztus társa, tehát evangéliumának nem volt akkora tekintélye, mint annak, amit Máté alkotott. Így amikor Pál és Lukács Rómába ment, meglátták azt a kínálkozó lehetőséget, hogy Péter hitelesítheti azt. Úgy tűnik, hogy Péter ezt meg is tette, és egy beszédsorozatot tartott görögül erre a két evangéliumra alapozva. Összevegyítette őket úgy, hogy hol egyikből, hol másikból idézett, miközben saját megjegyzéseit is hozzájuk fűzte.” 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

A halhatatlan apostol

2018.01.04

 Az öreg apostolt is elfogták, és a bírói ítélet alapján Rómába vitték Domitianus császár elé. Rómában halálos ítéletet hoztak ellene, s a kivégzés módjául azt határozták, hogy egy forró olajjal teli üstbe kell dobni. A Porta Latina mellett tehát fölfűtötték az üstöt és beledobták az apostolt, de János, aki a tanítványok közül egyedül szenvedte végig Mesterével a kereszthalál kínjait, sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkelyhet itattak vele, s mivel az sem ártott neki, Pathmosz szigetre száműzték.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Istállóban született-e Jézus?

2018.01.03

 Az ókori emberek általában egy térben aludtak az állataikkal. Rendszerint egyszobás házakban laktak. A ház belsejében az istállórészt egy kicsit alacsonyabban alakították ki mint a szoba szintjét, és néhány lépcsőfok vezetett a szobából az istállóba, melynek két oldalán a juhok és a kecskék számára etetővályúk voltak.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Izraeli régészek megtalálták a jeruzsálemi kormányzó pecsétjét

2018.01.01

 Izraeli régészek január első napján találtak egy 2700 éves agyaglenyomatot, amiről azt mondják, hogy Jeruzsálem egykori kormányzójáé volt. Az aprópénz nagyságú lenyomat a feltételezés szerint a kormányzó valamilyen ajándékát vagy tulajdonát kísérhette. Az ásatás egyik régésze szerint a lelet alátámasztja a Bibliát.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Nagy István: János evangéliuma /Részlet/

2017.12.26

 Már a felületes olvasó is észre veheti, hogy a negyedik evangélium teljesen más, mint a többi. Sok dolog, amit azok tartalmaznak, hiányzik ebből. János evangéliumában semmit nem hallunk Jézus születéséről, keresztelkedéséről, megkísértéséről, az utolsó vacsoráról, a Gecsemánéról és a mennybe menetelről. Egy szót se említ a démonoktól és gonosz lelkektől megszállott emberek gyógyulásáról. Ami a legmeglepőbb, nem tartalmaz olyan példázatokat és történeteket, amelyeket a másik három megemlít. A szinoptikus evangéliumok Jézust, a csodatörténeteket rövid epigrammaszerű szemléletes mondatokban ábrázolják, amelyek könnyen az emlékezetben maradnak. Ezzel szemben a negyedik evangéliumban Jézus beszédei sokszor egész fejezeteket ölelnek át. Sokszor nehéz vitabeszédekről van szó, melyek a másik három evangélium egyszerű kijelentéseivel összehasonlíthatatlanok. Amit a negyedik evangélium Jézus életéről és tetteiről elmond, az is gyakorta különbözik a másik háromtól. János evangéliuma Jézus működését a kezdetektől indítja.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Hogyan került Jézus Krisztus a betlehemi a jászolba?

2017.12.21

 Szinte elképzelhetetlen, hogy Dávid egyik leszármazottja ne kapjon szállást Dávid városában. Emellett Máriának voltak rokonai azon a vidéken, Lukács 1,39–40 alapján tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás is azon a környéken laktak. Bár ha Máriánál épp beindult a szülés, akkor nyilvánvalóan azonnal helyet kellett találniuk, nem volt idejük a környéken körülnézni. Ugyanakkor a zsidó kultúrában a vendégszeretetnek akkora jelentőséget tulajdonítottak, hogy lehetetlennek tűnik, hogy Betlehem városában mindenki visszautasítson egy terhes zsidó nőt és Dávidtól származó férjét. Az ilyen fogadóst biztosan kiközösítették volna a társadalomból. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Következő »